Türkçe
TÜKD Hakkında

MİSYONUMUZ

Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal alanda ve küresel düzeyde Türk kadınının ve ülkenin gelişimine katkıda bulunmak. Türk kadınını yurt içinde ve yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek.

VİZYONUMUZ

Eşit, aktif ve özgür yurttaş olarak, tüm karar mekanizmalarında etkin rol alabilen, değişimin öncüsü kadınların bulunduğu çağdaş, laik Türkiye için çalışmak ve önderlik etmek

AMAÇLARIMIZ

Çağdaş Eğitimi Yaygınlaştırmak

• Üniversite yönetimleri ile iş birliği oluşturmak

• İlgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak

• Türkiye ‘de üniversite mezunu kadın sayısını arttırmak

• Kız çocuklarının okullaştırma oranını arttırmak için oluşturulan projelerin içerisinde yer almak

• Kız öğrencilere yönelik burs programlarını geliştirip yaygınlaştırmak

• Kız öğrencilere yönelik Siyasette ve Karar Mekanizmalarında Kadın konulu eğitim programları düzenlemek

• Üniversiteli kız öğrencilerde aydın ve çağdaş yurttaşlık bilincini oluşturmak ve geliştirmek

Kadının İnsan Hakları

• Birleşmiş Milletler kadının insan hakları ( CEDAW) çalışmalarını etkin olarak izlemek ve ülkemizde yaşama geçirilmesini sağlamak

Kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik Uluslararası Sözleşmelerin ülkemizde yaşama geçirilmesine destek oluşturmak

• Kadının insan hakları ile ilgili kamuoyu oluşturmak

• Kadına karşı şiddetin sona ermesi için çalışma yapmak

• Karar mekanizmalarında kadının eşit katılımını sağlayacak çalışmalar yapmak

• Kadın istihdamını arttıracak etkinliklerde bulunmak22/03/2023 Gün Ortalama:73  Bugün20 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:3.238.250.73